Παιδιά μου σας παρακαλώ όπου και
να βρεθείτε
τον τόπο που σας γέννησε ποτέ
μην λησμονείτε.

Άλμπουμ Φωτογραφιών


Πηγαίνοντας προς την Ανατολή

Σοκάκι του Χωριού

Σοκάκι του Χωριού

Πηγαίνοντας προς την Ανατολή

Σοκάκι του Χωριού

Σοκάκι του Χωριού